EBIM Forum

Sykehusbygg har inngått en rammeavtale med Jotne hvor de enkelte Helsefortak kan bestille EBIM Server m/ applikasjoner og konsulenttjenester. St. Olav Hospital og Sykehusbygg har allerede operative løsninger. Dette som et ledd i Helseforetakenes strategi hvor «Joint BIM Statement» og «Nasjonal Strategi for Digitalisering og BIM» er viktige styringsdokumenter. Norske sykehus er derfor ledende i å operasjonalisere Åpen BIM til noe mer enn et verktøy for å koordinere bygging.

Det er forventet at andre private og offentlige byggherrer og eiendomsforvaltere vil følge etter med tilsvarende digitaliseringsstrategier.

EBIM Forum er en møteplass for opplæring og deling av erfaringer for eksisterende og fremtidige brukere som ønsker å operasjonalisere BIM. Sammen vil man øke kunnskap om hvordan BIM kan nyttiggjøres i alle deler av organisasjonen. I de første EBIM Forum fokuserer vi på sykehus. EBIM Forum vil ha en meget praktisk innretning og hvert deltakende Helseforetak vil få opprettet en egen EBIM Server hvor man kan arbeide med egne data og prosesser.

Vi vil også gi grundig innføring i bruk av Jotnes EBIM applikasjoner, dvs. arbeidsflyt i forbindelse med model management, saksdatabase, arealforvaltning, klassifikasjon/merking av arealer/systemer (Nomenklatur/TFM), dokumentasjonsstyring, gjenfinning og sporing, eiendomsportal, mm.

Tid:  2.2.2016 09:00-16:00.
Sted:  Jotne EPM Technology AS, Grenseveien 107, Helsfyr, Oslo
 
Påmeldte deltakere vil få tilsendt detaljert agenda.

Siste: EBIM Forum 2.2.2017 er snart fulltegnet – førstemann til mølla.

Vi kommer tilbake med tid for neste EBIM Forum.

About Jotne IT

The leader in product data exchange and sharing
Jotne EPM Technology data products have successfully reduced development and product lifecycle costs through the use of intelligent data management in the areas of Defense, Aeronautics, Oil & Gas, Built Environment and Aerospace.

News

Prev Next

Standard Based Digital Twins with Flexible IoT Solutions

Large, complex machines such as those used in the aerospace, oil and gas, shippi...

Jotne now hiring

IT Positions in PLM-ILS-PLCS / Digital Twin opportunities We are looking for ne...

AI enhanced digital factory twins for wire harness manufacturing

Opening the door to new technologies through the use of Open Standards Based Dig...

Jotne IT, Grenseveien 107, NO-0663 Oslo | Phone: +47 23 17 17 00 | Fax: +47 23 17 17 01 | Webmaster Login | Privacy Policy

Jotne IT AS